IUNP u Gimnaziji u Novom Pazaru

Predstavnici Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru posjetili su danas, 07.03.2018. g., učenike završnih godina Gimnazije u Novom Pazaru. Tom prilikom predstavljeni su departmani, smjerovi i planovi i programi studiranja koji postoje na Univerzitetu. Učenici su upoznati sa nastavnim i vannastavnim aktivnostima na Univerzitetu, kao i stručnoj praksi koja se sprovodi na svakom Departmanu kako bi studenti, pored teorijskih, stekli i praktična znanja primjenjiva u praksi. Jedan od ciljeva Univerziteta je da osim obrazovnog rada aktivno učestvuje i u aktivnostima koje su od opće koristi za lokalnu zajednicu.

Predstavljen je i program stipendiranja studenata kao i prostorna i tehnička opremljenost i kapaciteti Univerziteta u vidu učioničkog prostora, savremenih računarskih kabineta, biblioteke, sportskog centra itd. U sklopu svoje međunarodne suradnje, učenicima su predstavljeni i projekti u kojima učestvuje IUNP, ERASMUS+, UGRAD kao i razmjenom studenata sa univerzitetima širom svijeta. Srednjoškolci su pozvani da posjete Univerzitet i sami se uvjere u mogućnosti koje pruža svojim studentima.