Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru održano 60. besjedništvo studenata

Na jubilarnom, 60. po redu, skupu studenata na temu Susret ideja Istoka i Zapada, pod mentorstvom prof. dr. Šefketa Krcića, svoje izabrane teme usmeno je prezentiralo preko 50 mladih besjednika. Ovaj tradicionalni skup studenata posebno su pozdravili profesori i asistenti Univerziteta: prof. dr. Mustafa Fetić, rukovodilac Departmana za pedagoško-psihološke nauke, prof. dr. Šemsudin Plojović, rukovodilac Departmana za računarske nauke, asistenti, msc Dženis Šaćirović i msc Rašid Pepić, likovni umjetnik Semir Džigal i student Kemal Mujezinović u ime studenata Fakulteta za islamske studije.

U uvodnom dijelu skupa prisutnima se obratio mentor ove manifestacije koji je, između ostalog, naglasio da je disciplina Sandžačko besjedništvo prilika da studenti sami uče jedni od drugih i da slobodno, logički i razgovjetno izlažu svoje izabrane teme. Na ovaj način studenti se uvode u stvaranje širokog i kritičkog pogleda na svijet što odgovara povećanju kvaliteta nastavnog i vannastavnog procesa koji se tiče izgradnje duhovnih kapaciteta mladih besjednika.