Nauka u praksi – tribina profesora IUNP-a u medresi Gazi Isa-beg

U utorak, 20.02.2018.g., u medresi  Gazi Isa-beg u Novom Pazaru odražana je tribina pod nazivom Nauka u praksi. Izlagači sa Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, prof. dr. Enis Ujkanović, Departman za ekonomske nauke, prof. dr. Muzafer Saračević, Departman za računarske nauke, doc. dr. Enver Međedović, Departman za pravne nauke i mr Adnan Hasanović, Departman za filološke nauke, demonstrirali su praktične vještine iz oblasti ekonomskih nauka, finansija, poslovanja na berzi, zatim iz oblasti programiranja, kriptografiie, sajber napada na računarske sisteme i načine zaštite od istih, osnovnih prava čovjeka, kao i detalje iz oblasti lingvistike, umjetnosti i pedagoško-psiholoških nauka a medresanti su, također, bili u prilici vidjeti i prezentaciju forenzičke obrade podataka.

Predavači su, svako sa svog stanovišta, ukazali koje se sve vještine mogu steći na IUNP-u i kako ih primjeniti dok su učenici pokazali veliko interesovanje za predstavljene teme i sticanje praktičnih znanja i iskustava, i uzeli aktivno učešće kroz postavljanje pitanja, iznošenje stavova i diskusiju.