Rektor Bećirović na konferenciji Asocijacije balkanskih univerziteta (BUA)

Rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, prof.dr. Suad Bećirović, boravio je od 30. do 31.03. na Državnom univerzitetu u Tetovu, Makedonija, gdje se organizovao 4. sastanak Asocijacije balkanskih univerziteta (Balkan University Association - BUA). 

Prvog dana konferencije, rektor Bećirović je imao izlaganje na panelu "Collaboration between Universities and Cultural Coexistence - a premise for a sustainable platform in overall Balkan area" na temu “The Geo-economic Significance of the Balkans in the 21st century”

Drugog dana se održao 4. sastanak Asocijacije balkanskih univerziteta (Balkan University Association - BUA). Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je jedan od osnivačkih članova (founding member) ove značejne trans-balkanske univerzitetske asocijacije.