Vlada zaključila: Akreditacija Univerziteta u Novom Pazaru izvjesna

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Vlada Repiblike Srbije na sjednici odžanoj 19.06.2017. godine usvojila je zaključak kojim se nesporno potvrđuje validnost diploma Internacionalnog univerziteta na svim nivoima, OAS, MAS i DAS, u kontinuitetu od samog osnivanja. U zaključku se konstatuje da se studijski programi ove visokoškolske ustanove smatraju akreditovanim do okončanja procesa akreditacije. Ovim su otklonjene i posljednje nedoumice oko akreditacije ovog univerziteta pošto se u zaključku naglašava validnost diploma u akreditacionom postupku kao i svim drugim prilikama.