Studenti UNP na konferenciji o manjinama u Evropi

U gradu Neumarkt u Austriji je od 1.-5. juna 2017.g., održan seminar pod nazivom „Manjine u Evropi- između samoodređivanja i integracije" u organizaciji  Europahaus Neumarkt. Studenti germanistike sa Departmana za filološke nauke UNP-a, aktivno su učestvovali u radu seminara predstavivši referat o suživotu manjina u Sandžaku pod naslovom "Suživot nacionalnih manjina u Srbiji, na primjeru Novog Pazara". U organizaciji dr Jorga Hofreitera, studenti su posjetili i Bošnjački centar u Gracu.

Na seminaru su učestvovali predstavnici evropskih manjina kao što su Veronika HARING, Dr. Theodor DOMEJ, Erwin Josef ȚIGLA, OSR Prof. Erich WÖRISTER, Axams, a pored seminara održana je i izložba fotografija pod nazivom „500 godina reforme“.

Ovaj događaj se održava već 60 godina uzastopno.