Održana debata „Položaj žene u društvu danas“ na IUNP-u

U organizaciji Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Kulturnog centra „DamaD“ danas, 07.12.2017. g., održana je debata na temu „Položaj žene u društvu danas“, a povodom obilježavanja međunarodne kampanje “16 dana aktivnizma protiv nasilja nad ženama”. Učešće u debati uzeli su ispred Prekršajnog suda u Novom Pazaru, Ramiza Hadžibegović, predstavnici Policijske uprave Novi Pazar, Veljko Avramović, Ivica Radović i Nermin Ljajić, profesori sa Departmana za pravne nauke, doc. dr. Dragana Ranđelović i msc Samra Dečković. Prisutnima su se najprije obratili organizatori, prorektor za nastavu IUNP-a, prof. dr. Amela Lukač Zoranić, i ispred KC “DamaD”, Zibija Šarenkapić. Aktivno učešće na ovu temu uzeli su i generalna menadžerka IUNP-a, prof. dr. Elma Elfić Zukorlić, prof. dr. Dragan Arlov, msc Semrija Smailović i studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Debata je započeta govorom o sveukupnom položaju žene u društvu danas, mogućnostima koje joj se pružaju, (ne)ravnopravnom položaju u pojedinačnim segmentima života, nasilju prema ženama, zakonodavnom okviru, mehanizmima zaštite kao i mandatima i odgovornostima za primenu tih mehanizama. Glavna poruka debate svim učesnicima i široj javnosti je da samo društvo jednakih mogućnosti ali i društvo jednakih odgovornosti svih aktera i zajednice u cjelini može dovesti do rodne ravnopravnosti. "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svjetska kampanja koju obilježava veliki broj organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja je počela 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru i KC “DamaD” prepoznali su važnost teme, te na ovaj način obilježili “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.