Debata na temu „Položaj žene u društvu danas“ na IUNP-u 07.12.2017.g.

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru i „Kulturni centar DamaD“ povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ organizuju debatu na temu „Položaj žene u društvu danas“ u četvrtak, 07. 12.2017. g., sa početkom u 12 h.

Učešće na debati uzeće predstavnici lokalnih institucija, nevladinog sektora, profesori i studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Učesnici će govoriti o sveukupnom položaju žene u društvu danas, mogućnostima koje joj se pružaju, (ne)ravnopravnom položaju u pojedinačnim segmentima života, nasilju prema ženama, mehanizmima zaštite kao i mandatima i odgovornostima za primenu tih mehanizama.

Glavna poruka debate svim učesnicima i široj javnosti je da samo društvo jednakih mogućnosti ali i društvo jednakih odgovornosti svih aktera i zajednice u celini može dovesti do rodne ravnopravnosti.

JEDNAKE MOGUĆNOSTI + JEDNAKE ODGOVORNOSTI= RAVNOPRAVNO DRUŠTVO "16 dana aktivizmaprotiv nasilja nadženama" je globalna, svjetska kampanja koju obilježava veliki broj organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanju je finansijski podržala Ambasada Holandije kroz MATRA program.