Održana prezentacija forenzičke 3D rekonstrukcije kriminalnog događaja

U subotu 09.12.2017. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru održana je prezentacija Forenzičke 3D rekonstrukcije kriminalnog događaja. Prezentaciju su održali eksperti Centra za forenzička istraživanja (CFI) Novi SadNenad Šipka, dipl. ecc. (direktor), Centar za forenzička istraživanja Novi Sad.; Danilo Bjelica, dipl. inž. geod. (saradnik) i Nedžmedin Mehmetajdipl. inž. saob. (saradnik). Na prezentaciji su nastavnici i studenti Departmana za pravne nauke imali prilike da se upoznaju sa karakteristikama skenera FARO FOCUS3D i sa načinom njegovog rada, kao i sa osnovnim operacijama forenzičke 3D rekonstrukcije kriminalnog događaja putem softvera FARO REALITY. Takođe, eksperti CFI su prikazali nekoliko slučajeva iz prakse u kojima su skener i ovaj programski paket primjenjeni.

CFI je prvi privatni forenzički centar u Republici Srbiji. Eksperti CFI su vrhunski sudski veštaci raznih oblasti i specijalnosti, sa višegodišnjim iskustvom na poslovima forenzičkih istraživanja krivičnih djela i poslovima sudskih veštačenja. Eksperti CFI, jedini na teritoriji Republike Srbije, vrše forenzičku 3D rekonstrukciju krivičnih dela ubistava i ubistava u pokušaju vatrenim oružjem i 3D rekonstrukciju saobraćajnih nezgoda, primjenom softvera FARO REALITY i laserskog 3D skenera FARO FOCUS3D. Eksperti CFI su vršili nekoliko veštačenja u široj javnosti poznatim slučajevima.

Forenzička 3D rekonstrukcija se primjenjuje u svakoj situaciji kada je došlo do izmene lica mesta krivičnog dela ili kada klasična rekonstrukcija nije moguća. Vrši se na osnovu:

-  policijskog zapisnika o uviđaju,

-  skice lica mesta,

-  fotodokumentacije sa lica mesta,

-  nalaza i mišljenja veštaka,

-  izjava svedoka,

-  izjave okrivljenog

-  izjave oštećenog.