Studenti IUNP-a održali tribinu o bosanskom jeziku

Studenti Bosanskog jezika i bošnjačke književnosti u saradnji sa Studentskim parlamentom održali su danas, 18.04.2017. g., tribinu pod nazivom "Svijest o očuvanju bosanskog jezika i bošnjačke književnosti". Na tribini je bilo riječi o historijskom kontekstu bosanskog jezika i bošnjacke književnosti, o piscima i pjesnicima. Studenti su, osim izlaganja referata, govorilii stihove poznatih bošnjačkih književnika, a tribina je upotpunjena i izvjedbom sevdalinke. Prisutnima se obratio rukovodilac Departmana za filološke nauke, doc. dr. Jahja Fehratović i naglasio da su studenti filoloških nauka ovom tribinom pokazali visoku svijest i sposobnost bavljenja naučnim radom i argumentovanim prezentovanjem naučnih činjenica vezanih za bosanski jezik i bošnjačkui književnost. Studentima se na kraju obratio i rektor Univerziteta, prof.dr. Suad Bećirović, koji je uputio riječi podrške u projektima i naučnim istraživanjima.